4.02.2010

LAKTİK ASİT HAKKINDA BAZI BİLGİLER.

4.2. Laktik Asit (Süt Asidi=C3H6O3) Uygulaması
Eksi, keskin tatlı ve zayıf bir organik asit olup bazı
bakteriler tarafından laktozdan meydana getirilir. Laktik
asit bazı gıdalara eksi bir tat vermek için kullanıldıgı gibi
gıdaların korunmasında da kullanılır. Laktik asit dogada
yaygın olarak bulunan bir maddedir. nsan vücudunda
enerji yakıldıgı zaman meydana gelir. Balda, eksimis
sütte, peynir ve yogurt gibi gıdalarda da dogal olarak
bulunur. Laktik asit uygulaması yogun is gücü gerektiren
bir uygulama oldugundan genelde koloni sayısı az olan
arıcılar tarafından tercih edilmektedir (Anonim, 2003;
Fries, I., Rosenkranz, P. 1996; Sanford, M. T. 1997).
4.2.1. Uygulama Sekli ve Zamanı
Laktik asit uygulamasında en iyi sonuç, laktik asidin
arılar üzerine ve kovan duvarlarına püskürtme seklinde
yapıldıgı zaman alınmaktadır (Anonim, 2003; Fries, I.,
Rosenkranz, P. 1996). Uygulama esnasında çevre
sıcaklıgının 7–30 oC arasında oldugu erken ilkbahar ve
geç sonbahar’da kovanda ballıgın olmadıgı dönemde
kullanılması tavsiye edilmekle birlikte ana nektar akım
dönemi ve bal hasat dönemi hariç tüm dönemlerde
kullanılmasında bir sakınca yoktur. Uygulama için
özellikle tarlacı arıların kovana döndügü ögleden
sonraları ve rüzgarsız günlerde kullanılması tercih
edilmelidir. Püskürtme için oldukça ince püskürtme
yapan püskürtücülerin kullanılması basarılı sonuçlar
vermektedir. En uygun kullanma dozu, tamamen arıyla
kaplı bir çerçevenin her bir yüzüne 5 ml % 15’lik asit
solüsyonu püskürtmektir. Varroa’nın dökülme durumuna
baglı olarak yılda iki kez, 3–4 gün ara ile 3–4 uygulama
yapmanın yeterli olacagı bildirilmektedir(Anonim, 2003).
Kovan içerisinde bulunan tüm çerçevelere tek tek
uygulama yapılması gerektiginden oldukça fazla zaman
alır ve bu nedenle daha çok koloni sayısı az olan
arılıklarda, dogal ve suni ogullar ve ruset kovanlar için
tavsiye edilir. Yavrusuz kolonilerde etkinligi % 80–95
olabilmektedir. Kapalı petek gözleri içerisindeki
varroalara etkisinin olmaması nedeniyle kovanda
yavrunun yogun oldugu dönemlerde parazitin büyük bir
çogunlugu (%70–80) kapalı gözlerde olacagından
etkinligi oldukça düsmektedir. laçlama sonrası
etkinligin izlenmesi ve parazit yogunlugunun ekonomik
esigin altına gelmemesi durumunda uygulamanın
tekrarlanması veya baska bir uygulamanın denenmesi
tavsiye edilir.
4.2.2. Uygulama Etkinligi ve Uygulama Sonrası
Durum
Üçer gün arayla yapılan 3 uygulamadan sonra ballıkta
depolanan balda biriken laktik asit 200 mg/kg’dan 1500
mg/kg’a kadar artmaktadır. Fakat bu miktarın büyük bir


kısmı uygulamayı takip eden 7–8 hafta içerisinde normal
seviyelere inmektedir. Laktik asit, çiçek ballarında balın
kaynagına baglı olarak 40–400 mg/kg arasında dogal
olarak bulunmaktadır. Günde 30 gr bal tüketen bir insan
yaklasık 6 mg laktik asit alırken 180 gr yogurt tüketen
bir insan 1800 mg laktik asit almıs olmaktadır. Ana
nektar akımı ve bal hasadı dönemlerinde laktik asit
kullanımına izin verilmedigi taktirde laktik asit balda
herhangi bir kalıntı riski olusturmaz (Anonim, 2003). Bal,
laktik asidin levüloz (meyve sekeri) ve dekstroz (çay
sekeri) formlarının her ikisini de içermektedir. Ticari
laktik asit bu iki formun karısımıdır fakat saf veya dogal
olarak olusan laktik asit varroa mücadelesinde esit
etkinliktedir.

http://www.uludagaricilik.org.tr/dergi/2005/2005-4/Dergi%202005.4.4.pdf

Hiç yorum yok: